Jak skutecznie szkolić pracowników?

Dobrze przemyślany system szkoleniowy stanowi podstawę sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Gwałtowne tempo zmian a przede wszystkim stale rosnąca konkurencja powodują, że pracodawcy muszą dbać, aby pracownicy stale poszerzali swoją wiedzę i umiejętności. Szkolenia dają pracownikom poczucie rozwoju osobistego a pracodawcy pozwalają zbudować zespół dobrze wykwalifikowanych fachowców.

Szkolenia otwarte vs zamknięte

Zasadniczo szkolenia można podzielić na dwa rodzaje: szkolenia otwarte, które odbywają się poza firmą i są skierowane do osób z różnych branż oraz szkolenia zamknięte, przeznaczone wyłącznie dla osób zatrudnionych w jednym miejscu pracy. Charakterystykę oby rodzajów szkoleń przedstawia poniższa tabela.

 

Szkolenia otwarte

Szkolenia zamknięte

zazwyczaj udział w nich jest tańszy czas i miejsce dostosowane do potrzeb pracowników
Jeśli jest taka potrzeba, może w nich uczestniczyć tylko jeden lub kilku pracowników tanie, ale tylko jeśli bierze w nim udział duża grupa pracowników
wymiana doświadczeń z uczestnikami z innych firm oraz branż nie wpływa na dezorganizację pracy całego przedsiębiorstwa
nawiązanie nowych relacji interpersonalnych możliwość poruszania zagadnień specyficznych dla danego przedsiębiorstwa
czas i miejsce szkolenia są z góry narzucone pracownicy nie mogą wymienić doświadczeń i nabrać dystansu do omawianych problemów
jeśli szkolenie odbywa się w innym mieście, należy ponieść koszty dojazdu szkolenie odbywa się w miejscu pracy, dlatego osoby biorące w nim udział mają poczucie, że to element ich pracy, co może obniżać motywację
poruszana tematyka może być zbyt ogólna, a tym samym szkolenie może się okazać mało efektywne obecność przełożonych może wpływać na brak konstruktywnej krytyki i otwartej wymiany poglądów

 

Jak widać oba typy szkoleń mają swoje wady i zalety. Niewielkie firmy z małą ilością pracowników z pewnością będą preferowały szkolenia otwarte ze względu na niższe koszty. Z kolei dla dużych przedsiębiorstw, które chcą w jednym czasie przeszkolić wszystkich pracowników, dużo bardziej efektywne mogą się okazać szkolenia zamknięte. Wybór formy szkolenia będzie w dużej mierze podyktowany tematyką oraz ilością pracowników, którzy mają wziąć w nim udział. Dla pracodawcy równie istotne kwestie to koszt przeprowadzenia kursu oraz to, czy szkolenie nie przyniesie strat wynikających z czasowej nieobecności pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z oferta firmy ogólnopolskiej MySkills.pl

 
Home Ciekawostki Jak skutecznie szkolić pracowników?
credit